آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
پایان نامه کامل همراه با منابع
هر دولتی برای شناسایی اتباع خود مقرراتی دارد که بر اساس آن بین اتباع خود و دول بیگانه تمیز قائل می­شود. در ایران ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ کتاب دوم از جلد سوم قانون مدنی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳ و اصلاحیه های بعدی آن به مسئله تابعیت می­پردازد و احکامی را بیان می­کند، از طرفی پدیده مهاجرت متاثر از عوامل اجتماعی، اقتصادی و بروز جنگ و ناآرامی در کشورها است که…

حقوق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.