آزمون خود شکوفایی

آزمون خود شکوفایی

آزمون خود شکوفایی


پرسشنامه زیر یک تلاش است برای اندازه گیری مفهوم خود شکوفایی شما، برای تعیین چگونگی رسیدن شما به این هدف دستورالعمل زیر را دنبال کنید. و بر اساس مقیاس زیر، دور گزینه مورد نظرتان خط بکشید. روش نمره دهی و تفسیر این ابزار دارای ۱۵ سوال می باشد که هر سوال با توجه به طیف ۶ گزینه ای زیر نمره دهی می شود: ۶= کاملا موافق ۵=موافق ۴= نسبتا موافق ۳=نسبتا مخالف ۲= مخالف ۱= کاملا مخالف جمع نمرات کل این ۱۵ سوال معرف میزان خودشکوفایی فرد پاسخ دهنده می باشد که می تواند دامنه ای از ۱۵ تا ۹۰ را داشته باشد. هر چه نمره آزمودنی از پرسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده این است که میزان خودشکوفایی در وی بیشتر خاوهد بود و برعکس. نوع فایل : قابل ویرایش فرمت فایل : doc تعداد صفحات : ۱ صفحه …

آزمون خود شکوفایی


پرسشنامه زیر یک تلاش است برای اندازه گیری مفهوم خود شکوفایی شما، برای تعیین چگونگی رسیدن شما به این هدف دستورالعمل زیر را دنبال کنید. و بر اساس مقیاس زیر، دور گزینه مورد نظرتان خط بکشید. روش نمره دهی و تفسیر این ابزار دارای ۱۵ سوال می باشد که هر سوال با توجه به طیف ۶ گزینه ای زیر نمره دهی می شود: ۶= کاملا موافق ۵=موافق ۴= نسبتا موافق ۳=نسبتا مخالف ۲= مخالف ۱= کاملا مخالف جمع نمرات کل این ۱۵ سوال معرف میزان خودشکوفایی فرد پاسخ دهنده می باشد که می تواند دامنه ای از ۱۵ تا ۹۰ را داشته باشد. هر چه نمره آزمودنی از پرسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده این است که میزان خودشکوفایی در وی بیشتر خاوهد بود و برعکس. نوع فایل : قابل ویرایش فرمت فایل : doc تعداد صفحات : ۱ صفحه …

آزمون خود شکوفایی


پرسشنامه زیر یک تلاش است برای اندازه گیری مفهوم خود شکوفایی شما، برای تعیین چگونگی رسیدن شما به این هدف دستورالعمل زیر را دنبال کنید. و بر اساس مقیاس زیر، دور گزینه مورد نظرتان خط بکشید. روش نمره دهی و تفسیر این ابزار دارای ۱۵ سوال می باشد که هر سوال با توجه به طیف ۶ گزینه ای زیر نمره دهی می شود: ۶= کاملا موافق ۵=موافق ۴= نسبتا موافق ۳=نسبتا مخالف ۲= مخالف ۱= کاملا مخالف جمع نمرات کل این ۱۵ سوال معرف میزان خودشکوفایی فرد پاسخ دهنده می باشد که می تواند دامنه ای از ۱۵ تا ۹۰ را داشته باشد. هر چه نمره آزمودنی از پرسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده این است که میزان خودشکوفایی در وی بیشتر خاوهد بود و برعکس. نوع فایل : قابل ویرایش فرمت فایل : doc تعداد صفحات : ۱ صفحه …

علوم انسانی

آزمون,خود شکوفایی,پرسشنامه,چگونگی رسیدن,تعیین,منبع, برانیگان,گری جی,احساس شرمساری , ترس, بی کفایتی ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.