آزمون سوالات تستی (چهارگزینه ای ) درس اول فارسی هفتم

آزمون سوالات تستی (چهارگزینه ای ) درس اول فارسی هفتم


دانلود آزمون سوالات  تستی (چهارگزینه ای ) درس اول فارسی هفتم  شامل دروس: شعر ستایش-شعر زنگ آفرینش-حکایت اندرز پدر  تعداد سوالات: ۴۰ سوال (۴ گزینه ای) به همراه پاسخنامه  تعداد صفحات: ۵            فرمت : PDF ,  WORD     شامل : – سوالات املایی – مفهوم ابیات -خودارزیابی ها -مفهوم کلمات و جملات – دانش های زبانی  – تاریخ ادبیات و …….     بخشی از سوالات آزمون  :  ۶- بیت های زیر از شعر «زنگ آفرینش»  قیصر امین پور شامل چند جمله اند؟ «بچه ها گرم گفت و گو بودند                                     باز هم در کلاس غوغا بود هر یکی برگ کوچکی در دست                        …


دانلود آزمون سوالات  تستی (چهارگزینه ای ) درس اول فارسی هفتم  شامل دروس: شعر ستایش-شعر زنگ آفرینش-حکایت اندرز پدر  تعداد سوالات: ۴۰ سوال (۴ گزینه ای) به همراه پاسخنامه  تعداد صفحات: ۵            فرمت : PDF ,  WORD     شامل : – سوالات املایی – مفهوم ابیات -خودارزیابی ها -مفهوم کلمات و جملات – دانش های زبانی  – تاریخ ادبیات و …….     بخشی از سوالات آزمون  :  ۶- بیت های زیر از شعر «زنگ آفرینش»  قیصر امین پور شامل چند جمله اند؟ «بچه ها گرم گفت و گو بودند                                     باز هم در کلاس غوغا بود هر یکی برگ کوچکی در دست                        …


دانلود آزمون سوالات  تستی (چهارگزینه ای ) درس اول فارسی هفتم  شامل دروس: شعر ستایش-شعر زنگ آفرینش-حکایت اندرز پدر  تعداد سوالات: ۴۰ سوال (۴ گزینه ای) به همراه پاسخنامه  تعداد صفحات: ۵            فرمت : PDF ,  WORD     شامل : – سوالات املایی – مفهوم ابیات -خودارزیابی ها -مفهوم کلمات و جملات – دانش های زبانی  – تاریخ ادبیات و …….     بخشی از سوالات آزمون  :  ۶- بیت های زیر از شعر «زنگ آفرینش»  قیصر امین پور شامل چند جمله اند؟ «بچه ها گرم گفت و گو بودند                                     باز هم در کلاس غوغا بود هر یکی برگ کوچکی در دست                        …

کتاب ، جزوه

دانلود, آزمون ,سوالات , تستی ,چهارگزینه ای , درس اول, فارسی هفتم ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.