آموزش حل مشکل خاموشی و فایل رام فارسی VSUN V3B اندروید ۴.۲.۲

آموزش حل مشکل خاموشی و فایل رام فارسی VSUN V3B اندروید ۴.۲.۲

آموزش حل مشکل خاموشی و فایل رام فارسی VSUN V3B اندروید ۴.۲.۲


موضوع : آموزش حل مشکل خاموشی و فایل رام فارسی VSUN V3B اندروید ۴.۲.۲ فایل سالم و تست شده  دارای زبان فارسی برای حل مشکل خاموشی VSUN V3B CPU MT6572 android 4.2.2 Farsi رام فارسی و حل مشکل خاموشی VSUN V3B رام این مدل نایاب میباشد اغلب کاربر ها با اشتباه رایت رام V3 معمولی و یا فرمت کردن با فلش تولز باعث خاموشی این مدل میشوند  رامی که قرار داده ایم فول فلش می باشد و بدون هیچ مشکلی بالا میاد    لینک دانلود شامل فایل فارسی و فلش تولز مربوط به این مدل میباشد  آموزش : بعد از انتخاب فایل با فلش تولزFrimware Upgread رو بزنید و دستگاه رو به Usb وصل کنید می توانید این فایل رام را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید   …

آموزش حل مشکل خاموشی و فایل رام فارسی VSUN V3B اندروید ۴.۲.۲


موضوع : آموزش حل مشکل خاموشی و فایل رام فارسی VSUN V3B اندروید ۴.۲.۲ فایل سالم و تست شده  دارای زبان فارسی برای حل مشکل خاموشی VSUN V3B CPU MT6572 android 4.2.2 Farsi رام فارسی و حل مشکل خاموشی VSUN V3B رام این مدل نایاب میباشد اغلب کاربر ها با اشتباه رایت رام V3 معمولی و یا فرمت کردن با فلش تولز باعث خاموشی این مدل میشوند  رامی که قرار داده ایم فول فلش می باشد و بدون هیچ مشکلی بالا میاد    لینک دانلود شامل فایل فارسی و فلش تولز مربوط به این مدل میباشد  آموزش : بعد از انتخاب فایل با فلش تولزFrimware Upgread رو بزنید و دستگاه رو به Usb وصل کنید می توانید این فایل رام را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید   …

آموزش حل مشکل خاموشی و فایل رام فارسی VSUN V3B اندروید ۴.۲.۲


موضوع : آموزش حل مشکل خاموشی و فایل رام فارسی VSUN V3B اندروید ۴.۲.۲ فایل سالم و تست شده  دارای زبان فارسی برای حل مشکل خاموشی VSUN V3B CPU MT6572 android 4.2.2 Farsi رام فارسی و حل مشکل خاموشی VSUN V3B رام این مدل نایاب میباشد اغلب کاربر ها با اشتباه رایت رام V3 معمولی و یا فرمت کردن با فلش تولز باعث خاموشی این مدل میشوند  رامی که قرار داده ایم فول فلش می باشد و بدون هیچ مشکلی بالا میاد    لینک دانلود شامل فایل فارسی و فلش تولز مربوط به این مدل میباشد  آموزش : بعد از انتخاب فایل با فلش تولزFrimware Upgread رو بزنید و دستگاه رو به Usb وصل کنید می توانید این فایل رام را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید   …

نرم افزار های آماده

آموزش حل مشکل خاموشی و فایل رام فارسی VSUN V3B اندروید ۴,۲,۲

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.