اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص توده بدنی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص توده بدنی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص توده بدنی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص توده بدنی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
 
چکیده
زمینه و هدف: دیابت جزء بیماریهای مزمنی است که عوارض شدیدی را در مبتلایان ایجاد می کند. از آنجا که افزایش توده بدنی به عنوان یک عامل خطرزای بیماران دیابتی تلقی و کنترل و کاهش وزن به منزله کنترل بیماری محسوب می‌گردد، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص توده بدنی در بیماران مبتلا به دیابت استان کرمانشاه انجام شد.
روش…

تغذیه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.