اجرای مدیریت داده های هوشمند در تخصیص منابع اولیه برای عملیات موثر سیستم تولید

اجرای مدیریت داده های هوشمند در تخصیص منابع اولیه برای عملیات موثر سیستم تولید

نام فارسی : اجرای مدیریت داده های هوشمند در تخصیص منابع اولیه برای عملیات موثر سیستم تولید نام انگلیسی :   Application  of  intelligent  data  management  in  resource  allocation  foreffective  operation  of  manufacturing  systems زبان : انگلیسی سال: ۲۰۱۴ ژورنال: Journal  of  Manufacturing  Systems  تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل : pdf چکیده: Resource  allocation  has  been  a  critical  issue  in  manufacturing.  This  paper  presents  an  intelligent  datamanagement  induced  resource  allocation  system  (RAS)  which  aims  at  providing  effective  and  timelydecision  making  for  resource  allocation.  This  sophisticated  system  is  comprised  of  product  materials,people,  information,  control&nbsp …

نام فارسی : اجرای مدیریت داده های هوشمند در تخصیص منابع اولیه برای عملیات موثر سیستم تولید نام انگلیسی :   Application  of  intelligent  data  management  in  resource  allocation  foreffective  operation  of  manufacturing  systems زبان : انگلیسی سال: ۲۰۱۴ ژورنال: Journal  of  Manufacturing  Systems  تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل : pdf چکیده: Resource  allocation  has  been  a  critical  issue  in  manufacturing.  This  paper  presents  an  intelligent  datamanagement  induced  resource  allocation  system  (RAS)  which  aims  at  providing  effective  and  timelydecision  making  for  resource  allocation.  This  sophisticated  system  is  comprised  of  product  materials,people,  information,  control&nbsp …

نام فارسی : اجرای مدیریت داده های هوشمند در تخصیص منابع اولیه برای عملیات موثر سیستم تولید نام انگلیسی :   Application  of  intelligent  data  management  in  resource  allocation  foreffective  operation  of  manufacturing  systems زبان : انگلیسی سال: ۲۰۱۴ ژورنال: Journal  of  Manufacturing  Systems  تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل : pdf چکیده: Resource  allocation  has  been  a  critical  issue  in  manufacturing.  This  paper  presents  an  intelligent  datamanagement  induced  resource  allocation  system  (RAS)  which  aims  at  providing  effective  and  timelydecision  making  for  resource  allocation.  This  sophisticated  system  is  comprised  of  product  materials,people,  information,  control&nbsp …

فنی و مهندسی

سیستم تولید,تخصیص منابع اولیه,مدیریت داده های هوشمند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.