اجرا و ارزشیابی یادگیری

اجرا و ارزشیابی یادگیری

اجرا و ارزشیابی یادگیری

اجرا و ارزشیابی یادگیری

بعد از خواندن این فصل شما قادر خواهید بود:
۱- مزایا و معایب روشها و تکنیک های مختلف آموزشی را شرح دهید.
۲- درباره روشها و تکنیک های متناسب با حیطه های ادراکی، عاطفی و روان حرکتی بحث کنید.
۳- یک تجزیه و تحلیل وظایف (شرح وظایف) تألیف کنید.
۴- روشهایی که با آنها آموزش سازمان یافته و مداوم را فهرست کنید.
۵- اهداف ارزشیابی آموزشی را شناسایی کنید.
۶- انواع مختلف ارزشیابی را شرح دهید.
۷- یک طرح درس تهیه کنید.
۸- ارزشیابی کمی را با کیفی، ارزشیابی هنجار مرجع…

روان شناسی

ارزشیابی یادگیری,دانشجو,دانش آموز,تحقیق,مقاله,روانشناسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.