احتراق کاربید بور در رمجت های سوخت جامد با استفاده از هوای کنارگذر (بای پس)

احتراق کاربید بور در رمجت های سوخت جامد با استفاده از هوای کنارگذر (بای پس)


                      عنوان انگلیسی:   Boron Carbide Combustion in Solid-Fuel Ramjets Using Bypass AIr. Part I: Experimental Investigation   عنوان فارسی: احتراق کاربید بور در رمجت های سوخت جامد با استفاده از هوای کنارگذر (بای پس). بخش اول: بررسی آزمایشگاهی     رشته : مکانیک، هوا فضا تعداد صفحات مقاله اصلی:   6 صفحه (pdf) تعداد صفحات ترجمه:۱۹صفحه ( word ) سال انتشار:۱۹۹۶   مجله   Propellants, Explosives, Pyrotechnics 21, 289-294 (1996)         Abstract: The effects of bypass air on the combustion of highly loaded boron carbide/HTPB fuel grains in a solid-fuel ramjet motor were investigated experimentally. It was found that combustion efficiency can be significantly increased by employing high bypass rations with low dump momentum. The results indicated that high bypass dump momentum causes the particles to collide with the wall and extinguish. Increa …

فنی و مهندسی

رم جت, کاربید بور, احتراق, بای پس, سوخت جامد, هیدروکربن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.