ادغام و تحصیل فصل۱۹تصمیم گیری در مسائل مالی

ادغام و تحصیل فصل۱۹تصمیم گیری در مسائل مالی

تصمیم گیری در مسائل مالی فصل ۱۹ : ادغام و تحصیل فرمتword 20صفحه  چکیده محتوای فابل: میزان رشد در شرکت های سهامی واژه رشد مترادف با افزایش در مقدار و حجم فعالیتهای واحد اقتصادی بکار گرفته می شود که این واژه در شرایط مختلف زیر مورد استفاده قرار می گیرد: ۱)رشد در فروش: یکی از معیارهای مهم جهت تعیین میزان رشد در واحدهای اقتصادی و نشانه توان رقابتی است که شامل رشد در حجم فروش کالا و خدمات ارائه شده و بیانگر میزان ثبات اقتصادی در بازار است. معمولا افزایش در میزان فروش، شاخص مستقیمی از رشد عملکردی واحد های اقتصادی می باشد. ۲)افزایش در سود: این شاخص توسط تحلیل گران مالی و سهام داران مورد استفاده قرار می گیرد و بیانگر توان واحد اقتصادی در دست یابی به سود بیشتر از طریق رشد فروش می باشد.افزایش در سود از طریق افزایش درEPS(عایدی هر سهم) حاصل می شود. ۳)افزایش در دارایی: افزایش در منابع عملیاتی یک شرکت ممکن است بعنوان شاخص رشد آن در نظر گرفته شود اما این شاخص به تنهایی نمی تواند شاخصی مناسب از رشد واحد اقتصادی محصوب شود.دارایی یک شرکت ممکن است بدون داشتن رابطه با افزایش فروش یا سود هر …

علوم انسانی

ادغام و تحصیل,ادغام و تحصیل فصل۱۹تصمیم گیری در مسائل مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.