ارتباط میان روشنفکری و اسلام سیاسی از مشروطه تا امروز

ارتباط میان روشنفکری و اسلام سیاسی از مشروطه تا امروز

ارتباط میان روشنفکری و اسلام سیاسی از مشروطه تا امروز

ارتباط میان روشنفکری و اسلام سیاسی از مشروطه تا امروز

انقلاب مشروطه
 
انقلاب چگونه آغاز شد؟
 
کشور خواب آلود ایران از خواب دیرین سر بر آورده بود. اخگری لازم بود تا آتش روشن شود. قند در تهران گران شد و تندی صدراعظم عین الدوله آتش را دامن زد. علاءالدوله حاکم تهران، که مرد بیپروایی بود، به دستور صدراعظم در روز دوشنبه ۱۴ شوال ۱۳۲۳ ه. ق. هفده نفر از بازرگانان و دو نفر از سادات را به جرم گران کردن بهای قند و شکر به چوب بست. این کار بهانه به دست مدعیان داد و کشمکش میان دولت و مردم در گرفت. علاوه بر…

الاهیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.