ارتینگ

ارتینگ


                  سیستم ارت مناسب بایستی امپدانس الکتریکی بسیار پایین مقاومت مکانیکی بسیار بالا و مقاومت بالا در برابر خوردگی داشته باشد انواع زمین کردن الکتریکی عبارت است از: زمین کردم به شکل مستقیم زمین کردن از طریق مقاومت زمین کردن از طریق راکتانس زمین کردن از طریق ترانسفورماتور و زمین کردن ایزوله میباشد انواع زمین کردن حفاظتی شامل و… شامل ۱۶۸ صفحه pdf …

فنی و مهندسی

ارتینگ

Tagged on:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.