ارزیابی لرزه ای ( خطی و غیر خطی ) دیوارهای برشی بتنی تقویت شده با صفحات فولادی ( دیوار برشی مرکب )

ارزیابی لرزه ای ( خطی و غیر خطی ) دیوارهای برشی بتنی تقویت شده با صفحات فولادی ( دیوار برشی مرکب )

ارزیابی لرزه ای ( خطی و غیر خطی ) دیوارهای برشی بتنی تقویت شده با صفحات فولادی ( دیوار برشی مرکب )
ارزیابی لرزه ای ( خطی و غیر خطی ) دیوارهای برشی بتنی تقویت شده با صفحات فولادی ( دیوار برشی مرکب )

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: ارزیابی لرزه ای ( خطی و غیر خطی ) دیوارهای برشی بتنی تقویت شده با صفحات فولادی ( دیوار برشی مرکب )

• دانشگاه علم و صنعت ایران

• استاد راهنما: دکتر ابراهیم ثنایی

• پژوهشگر: علی تیغ تیزنقش

• سال انتشار: آذر ۱۳۸۱

• فرمت فایل: PDF و شامل ۱۴۴ صفحه

چکیــــده:

دیوار برشی کامپوزیت شرح داده شده در این پایان نامه شامل دیوار برشی فولادی و دیوار برشی بتنی می باشد که با ابزارهای مکانیکی مناسبی مانند گل میخ و یا بولت به هم وصل شده اند. کاربرد این دیوار در جایی موثر می باشد که برش پایه طبقه خیلی بزرگ و ضخامت های محاسبه شده برای دیوار برشی بتنی با روابط متداول خیلی زیاد می باشد. مهمترین نقش صفحات فولادی ایجاد سختی و شکل پذیری و مهمترین نقش بتن جلوگیری از کمانش صفحات می باشد.

برای مدلسازی از نرم افزار ANSYS به صورت دوبعدی و با در نظر گرفتن ترک خوردگی بتن و تاثیر آن در اصلاح ماتریس سختی استفاده شده است.

مدل ها به روش دینامیکی خطی و دینامیکی غیر خطی تحلیل شده و نتایج تحلیل های فوق به صورت پارامترهای لرزه ای سازه ، نظیر ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری ، ضریب رفتار ناشی از اضافه مقاومت و ضریب شکل پذیری و ضریب تشدید تغییر مکان بیان شده است.


• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: ارزیابی لرزه ای ( خطی و غیر خطی ) دیوارهای برشی بتنی تقویت شده با صفحات فولادی ( دیوار برشی مرکب ) • دانشگاه علم و صنعت ایران • استاد راهنما: دکتر ابراهیم ثنایی • پژوهشگر: علی تیغ تیزنقش • سال انتشار: آذر ۱۳۸۱ • فرمت فایل: PDF و شامل ۱۴۴ صفحه چکیــــده: دیوار برشی کامپوزیت شرح داده شده در این پایان نامه شامل دیوار برشی فولادی و دیوار برشی بتنی می باشد که با …


دانلود ارزیابی لرزه ای ، خطی و غیر خطی ، دیوارهای برشی بتنی تقویت شده ، با صفحات فولادی ، دیوار برشی مرکب پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: ارزیابی لرزه ای ( خطی و غیر خطی ) دیوارهای برشی بتنی تقویت شده با صفحات فولادی ( دیوار برشی مرکب )دانشگاه علم و صنعت ایران استاد راهنما: دکتر ابراهیم ثنایی پژوهشگر: علی تیغ تیزنقش آذر ۱۳۸۱فرمت فایل: PDF و شامل ۱۴۴ صفحه چکیده:دیوار برشی کامپوزیت شرح داده شده در این پایا …


• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: ارزیابی لرزه ای ( خطی و غیر خطی ) دیوارهای برشی بتنی تقویت شده با صفحات فولادی ( دیوار برشی مرکب ) • دانشگاه علم و صنعت ایران • استاد راهنما: دکتر ابراهیم ثنایی • پژوهشگر: علی تیغ تیزنقش • سال انتشار: آذر ۱۳۸۱ • فرمت فایل: PDF و شامل ۱۴۴ صفحه چکیــــده: دیوار برشی کامپوزیت شرح داده شده در این پایان نامه شامل دیوار برشی فولادی و دیوار برشی بتنی می باش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.