استانداردهای آموزشی کارگاه های چوب صنایع دستی

استانداردهای آموزشی کارگاه های چوب صنایع دستی

استانداردهای آموزشی کارگاه های چوب صنایع دستی

استانداردهای آموزشی کارگاه های چوب صنایع دستی

«فهرست مطالب»

عنوان

صفحه

مقدمه

۱

فصل اول: شناخت ملزومات کارگاه

۲

۱. شناخت چوب

۳

۲. شناخت ابزار

۵

۳. شناخت مواد

۱۶

فصل دوم: شناخت رشته های آموزشی و میزان فضای لازم

۱۸

۱. معرق

۱۹

الف) شناخت

۱۹

ب) ابزار و مواد

۱۹

ج) فضای لازم

۱۹

۲. منبت

۲۱

الف) شناخت

۲۱

ب) ابزار و مواد

۲۱

ج) فضای لازم

۲۱

۳. مشبک

۲۳

الف) شناخت

۲۳

ب) ابزار و…

صنایع

کارگاه های چوب صنایع دستی,صنایع دستی,دانشجو,تحقیق,مقاله,دانش آموز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.