استانداردهای طراحی پست های فشار قوی وزارت نیرو(آموزش معیارهای طراحی پست)

استانداردهای طراحی پست های فشار قوی وزارت نیرو(آموزش معیارهای طراحی پست)

مجموعه ای بی نظیر از استانداردهای معیارهای طراحی ومهندسی  پست های فشار قوی ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت(استانداردهای وزارت نیرو) فایل هایی که دریافت خواهید کرد: ۱-جلد۲۰۱انتخاب ترانسفورمر قدرت ۲-جلد۲۰۲انتخاب راکتور سری و موازی ۳-جلد۲۰۳انتخاب ترانس زمین ۴-جلد۲۰۴انتخاب کلید قدرت ۵-جلد۲۰۵اتخاب سکسیونر ۶-جلد۲۰۶انتخابCT 7-جلد۲۰۷انتخابCVT 8-جلد ۲۰۸انتخاب برقگیر ۹-جلد۲۱۰انتخاب مقره ۱۰-جلد۲۱۲سیستم حفاظت از صاعقه ۱۱-جلد۲۱۳سیستم زمین …

مجموعه ای بی نظیر از استانداردهای معیارهای طراحی ومهندسی  پست های فشار قوی ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت(استانداردهای وزارت نیرو) فایل هایی که دریافت خواهید کرد: ۱-جلد۲۰۱انتخاب ترانسفورمر قدرت ۲-جلد۲۰۲انتخاب راکتور سری و موازی ۳-جلد۲۰۳انتخاب ترانس زمین ۴-جلد۲۰۴انتخاب کلید قدرت ۵-جلد۲۰۵اتخاب سکسیونر ۶-جلد۲۰۶انتخابCT 7-جلد۲۰۷انتخابCVT 8-جلد ۲۰۸انتخاب برقگیر ۹-جلد۲۱۰انتخاب مقره ۱۰-جلد۲۱۲سیستم حفاظت از صاعقه ۱۱-جلد۲۱۳سیستم زمین …

مجموعه ای بی نظیر از استانداردهای معیارهای طراحی ومهندسی  پست های فشار قوی ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت(استانداردهای وزارت نیرو) فایل هایی که دریافت خواهید کرد: ۱-جلد۲۰۱انتخاب ترانسفورمر قدرت ۲-جلد۲۰۲انتخاب راکتور سری و موازی ۳-جلد۲۰۳انتخاب ترانس زمین ۴-جلد۲۰۴انتخاب کلید قدرت ۵-جلد۲۰۵اتخاب سکسیونر ۶-جلد۲۰۶انتخابCT 7-جلد۲۰۷انتخابCVT 8-جلد ۲۰۸انتخاب برقگیر ۹-جلد۲۱۰انتخاب مقره ۱۰-جلد۲۱۲سیستم حفاظت از صاعقه ۱۱-جلد۲۱۳سیستم زمین …

فنی و مهندسی

طراحی ,طراحی پست,کارآموزی,کاراموزی,پست, پست فشار قوی ,کارآموزی برق ,گزارش کارآموزی برق,گزارش کارآموزی پست,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.