استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱

 

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ “مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌” مطالعه‌ و بکارگرفته‌ شود. مـقدمـه‌ ۱ . هدف‌ این‌ استاندارد تجویز مبنایی‌ برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یک‌ واحد تجاری‌ به‌ منظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه‌ با صورتهای‌ ما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.