استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

استفاده از روش FMEA  در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

فهرست مطالب
فصل اول : معرفی پایان نامه
۱-۱ بیان مسئله و اهمیت موضوع:۱
۲-۱ مروری بر مطالعات مشابه۲
۳-۱ اهداف :۳
۴-۱ محدوده کاربرد:۳
۵-۱ مواد و روش ها : (Material and Method)3
۶-۱ نتایج : (Results)4
۷-۱ بحث و نتیجه گیری : (Discussion and conclusion)4
فصل دوم : مروری بر FMEA:
۱-۲ تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن (FMEA) چیست؟ ۶
۲-۲ گسترش استفاده از FMEA:7
۳-۲ مراحل تهیه FMEA. 8
۴-۲ فواید اجرای FMEA :8
۵-۲ مراحل اجراء FMEA:9
۶-۲ اهداف اجرائی FMEA:10
۷-۲ دلایل اجراFMEA:10
۸-۲ زمان اجراFMEA:11

 

۲-۲ چارت…

صنعت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.