اسلیمی وکتور برای لیزر طرح شماره ۵۵

اسلیمی وکتور برای لیزر طرح شماره ۵۵


طرح فوق طبق فایل نمایشی شامل  3  عدد طرح میباشد، که در محیط کرل دراو ( ایکس ۴) طراحی  و با فورمت وکتور( سی دی آر ) تقدیم گردیده . به سهولت قابلیت شخصی سازی داشته و نیز برای کار در انواع محیطهای طراحی ،  برش و حکاکی با لیزر و یا سی ان سی ، حتی انواع برشهای کاتر پلاتر مناسب میباشد. همچنین برای رویت طرح  یک فایل نمایشی با فورمت ( جی پی جی و ۱۰۰ دی پی آی دقت ) نیز به همراه فایل قابل دانلود تقدیم گردیده. …


طرح فوق طبق فایل نمایشی شامل  3  عدد طرح میباشد، که در محیط کرل دراو ( ایکس ۴) طراحی  و با فورمت وکتور( سی دی آر ) تقدیم گردیده . به سهولت قابلیت شخصی سازی داشته و نیز برای کار در انواع محیطهای طراحی ،  برش و حکاکی با لیزر و یا سی ان سی ، حتی انواع برشهای کاتر پلاتر مناسب میباشد. همچنین برای رویت طرح  یک فایل نمایشی با فورمت ( جی پی جی و ۱۰۰ دی پی آی دقت ) نیز به همراه فایل قابل دانلود تقدیم گردیده. …


طرح فوق طبق فایل نمایشی شامل  3  عدد طرح میباشد، که در محیط کرل دراو ( ایکس ۴) طراحی  و با فورمت وکتور( سی دی آر ) تقدیم گردیده . به سهولت قابلیت شخصی سازی داشته و نیز برای کار در انواع محیطهای طراحی ،  برش و حکاکی با لیزر و یا سی ان سی ، حتی انواع برشهای کاتر پلاتر مناسب میباشد. همچنین برای رویت طرح  یک فایل نمایشی با فورمت ( جی پی جی و ۱۰۰ دی پی آی دقت ) نیز به همراه فایل قابل دانلود تقدیم گردیده. …

گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی

اسلیمی,وکتور,لیزر,طرح,کرل,حاشیه,ترنج

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.