اعلام حریق

اعلام حریق


                     به منظور یکسان سازی ضوابط اجرائی سیستم های اعلام حریق با بهره گیری از بخش های مربوط به سیستم کشف و  استاندارد ملی سیستم کشف و اعلام حریق برای ساختمان ها ، مقررات ملی ساختمان۳۱و  1 اعلام حریق در مباحث ) و نظرات کارشناسان خبره ضوابط و NFPA72 و EN54 ،BS5839 بخش اول و استانداردهای معتبر بین المللی ( الزامات طراحی و اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق در ساختمان ها گردآوری گردیده و در اختیار کارشناسان و مجریان قرار می گیرد . شامل ۴۶ صفحه pdf …

فنی و مهندسی

اعلام حریق

Tagged on:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.