افکت صاعقه

افکت صاعقه


دانلود تصاویر با کیفیت ۲۵۰ افکت صاعقه در طرح های بسیار متنوع و زیبا؛این افکت های زیبا با تغییر مُد عکس به screen روی تصاویر شما قابل اعمال است.کافیست هر کدام از افکت ها روی تصویر مورد نظرتان قرار داده و فقط مُد لایه را به screen تغییر دهید بدون نیاز به دور بر کردن و جداسازی از زمینه؛برای استفاده از این افکت ها نیاز به نرم افزار های ویرایش تصاویر مثل فتوشاپ دارید. ۵۰۰۰*۵۰۰۰ پیکسل| ۳۰۰ پیکسل بر اینچ| ۲۵۰ JPEG …


دانلود تصاویر با کیفیت ۲۵۰ افکت صاعقه در طرح های بسیار متنوع و زیبا؛این افکت های زیبا با تغییر مُد عکس به screen روی تصاویر شما قابل اعمال است.کافیست هر کدام از افکت ها روی تصویر مورد نظرتان قرار داده و فقط مُد لایه را به screen تغییر دهید بدون نیاز به دور بر کردن و جداسازی از زمینه؛برای استفاده از این افکت ها نیاز به نرم افزار های ویرایش تصاویر مثل فتوشاپ دارید. ۵۰۰۰*۵۰۰۰ پیکسل| ۳۰۰ پیکسل بر اینچ| ۲۵۰ JPEG …


دانلود تصاویر با کیفیت ۲۵۰ افکت صاعقه در طرح های بسیار متنوع و زیبا؛این افکت های زیبا با تغییر مُد عکس به screen روی تصاویر شما قابل اعمال است.کافیست هر کدام از افکت ها روی تصویر مورد نظرتان قرار داده و فقط مُد لایه را به screen تغییر دهید بدون نیاز به دور بر کردن و جداسازی از زمینه؛برای استفاده از این افکت ها نیاز به نرم افزار های ویرایش تصاویر مثل فتوشاپ دارید. ۵۰۰۰*۵۰۰۰ پیکسل| ۳۰۰ پیکسل بر اینچ| ۲۵۰ JPEG …

گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی

صاعقه, رعد و برق, افکت صاعقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.