اقتصاد ژاپن

اقتصاد ژاپن

اقتصاد ژاپن

اقتصاد ژاپن

– اقتصاد ژاپن اقتصاد ژاپن دارای نظام سرمایه‌داری است. از نظر میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) در جهان رتبه دوم و از نظر تساوی قدرت خرید (PPP) دارای رتبه سوم است. اقتصاد ژاپن در جنگ جهانی دوم دچار صدماتویران‌کننده‌ای شد. اما پس از آن، ضمن پرداخت غرامت، با محور قرار دادن تولید، بهرشد اقتصادی تصاعدی دست یافت. در سال ۱۹۸۶ از نظر میزان تولید ناخالص ملی (GNP) پساز آمریکا، به عنوان کشوری سرمایه‌داری، به رتبه دوم دست یافت. اما در سال ۱۹۷۴، دراثر…

صنایع

اقتصاد ژاپن,دانشجو,تحقیق,مقاله,صنایع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.