الگویی برای کسب موفقیت فن بازار دفاعی…

الگویی برای کسب موفقیت فن بازار دفاعی…

الگویی برای کسب موفقیت فن بازار دفاعی...

الگویی برای کسب موفقیت فن بازار دفاعی…

چکیده:
نظر به اهمیت فناوری در صنایع دفاعی و درنتیجه در اقتدار و امنیت کشور، اکتساب فناوری در این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل، مبادله فناوری میان صنایع و سازمان‌های دفاعی جایگاه ویژه‌ای دارد و فن‌بازار دفاعی ابزار مهمی برای اکتساب فناوری در این بنگاه‌ها به‌حساب می‌‌‌آید. از سوی دیگر، آن‏گونه که تجارب گذشته نشان می‌‌‌دهد، فن‌بازار دفاعی بومی عملکرد مناسبی نداشته است. از این‏رو، بررسی…

مدیریت

الگویی برای کسب موفقیت,فن بازار دفاعی,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.