امنیت در پایگاه داده‌های کامپیوتری

امنیت در پایگاه داده‌های کامپیوتری

امنیت در پایگاه داده‌های کامپیوتری

امنیت در پایگاه داده‌های کامپیوتری

۱ – مقدمه
در طی سه دهه اخیر تعداد پایگاه داده‌های کامپیوتری افزایش بسیاری داشته است. حضور اینترنت به همراه توانائیهای شبکه، دسترسی به داده و اطلاعات را آسانتر کرده است. به عنوان مثال، کاربران امروزه می‌توانند به حجم بالایی از اطلاعات در فاصله زمانی بسیار کوتاهی دسترسی پیدا کنند. به همین نسبتی که ابزارها و تکنولوژی دسترسی و استفاده از اطلاعات توسعه می‌یابند، نیاز به حفاظت اطلاعات هم بوجود می‌آید. بسیاری دولتها و سازمانها صنعتی…

کامپیوتر

کامپیوتر,پایگاه داده

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.