انتقال عکس و فایل گوشی به کامپیوتر بدون نیاز به کابل با کمک برنامه ES File Explorer

انتقال عکس و فایل گوشی به کامپیوتر بدون نیاز به کابل با کمک برنامه ES File Explorer

بارها برایتان پیش آمده که بخواهید عکس های گرفته شده در گوشی را به رایانه منتقل کنید و یا یک فایل موجود در حافظه کامپیوتر را به گوشی خود منتقل کنید، روشهای زیر به ذهن شما می رسد: ۱- اتصال گوشی با کابل شارژر به رایانه ( اینکار مستلزم نصب درایور گوشی در رایانه و تنظیم گوشی است) ۲- در آوردن حافظه گوشی و اتصال مستقیم آن به رایانه ( در صورت روشن بودن گوشی خارج کردن حافظه به آن آسیب می زند) در هر دو روش احتمال انتقال ویروسهای اتوران به رایانه زیاد است. ولی با روش زیر بدون نیاز به کابل یا خارج کردن حافظه گوشی و بصورت بی سیم می توان فایلها را بین گوشی و رایانه جابجا کرد. …

بارها برایتان پیش آمده که بخواهید عکس های گرفته شده در گوشی را به رایانه منتقل کنید و یا یک فایل موجود در حافظه کامپیوتر را به گوشی خود منتقل کنید، روشهای زیر به ذهن شما می رسد: ۱- اتصال گوشی با کابل شارژر به رایانه ( اینکار مستلزم نصب درایور گوشی در رایانه و تنظیم گوشی است) ۲- در آوردن حافظه گوشی و اتصال مستقیم آن به رایانه ( در صورت روشن بودن گوشی خارج کردن حافظه به آن آسیب می زند) در هر دو روش احتمال انتقال ویروسهای اتوران به رایانه زیاد است. ولی با روش زیر بدون نیاز به کابل یا خارج کردن حافظه گوشی و بصورت بی سیم می توان فایلها را بین گوشی و رایانه جابجا کرد. …

بارها برایتان پیش آمده که بخواهید عکس های گرفته شده در گوشی را به رایانه منتقل کنید و یا یک فایل موجود در حافظه کامپیوتر را به گوشی خود منتقل کنید، روشهای زیر به ذهن شما می رسد: ۱- اتصال گوشی با کابل شارژر به رایانه ( اینکار مستلزم نصب درایور گوشی در رایانه و تنظیم گوشی است) ۲- در آوردن حافظه گوشی و اتصال مستقیم آن به رایانه ( در صورت روشن بودن گوشی خارج کردن حافظه به آن آسیب می زند) در هر دو روش احتمال انتقال ویروسهای اتوران به رایانه زیاد است. ولی با روش زیر بدون نیاز به کابل یا خارج کردن حافظه گوشی و بصورت بی سیم می توان فایلها را بین گوشی و رایانه جابجا کرد. …

نرم افزار های آماده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.