انتقال ژن در بهبود گیاهان زراع۱

انتقال ژن در بهبود گیاهان زراع۱

انتقال ژن در بهبود گیاهان زراع1

انتقال ژن در بهبود گیاهان زراع۱

نام فایل : انتقال ژن در بهبود گیاهان زراع۱
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۱۳۵ کیلوبایت
انتقال ژن در بهبود گیاهان زراعی: چشم¬اندازی بر وضعیت حال و آینده By کریم سرخه | On January 7, 2007 | In علوم کشاورزی | Rated کریم سرخه ، بهروز شیران۱، شهرام محمدی۱، خلیل عالمی سعید۲ چکیده انتقال ژن یا جذب DNA فرایندی است که قطعه مشخصی از DNA ( معمولاً یک ژن خارجی وارد شده در پلاسمید باکتریایی) را به درون سلول¬ها وارد می¬نماید. در اصلاح نباتات، تکنیک¬های مرتبط با…

انتقال ژن در بهبود گیاهان زراع1

انتقال ژن در بهبود گیاهان زراع۱

نام فایل : انتقال ژن در بهبود گیاهان زراع۱
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۱۳۵ کیلوبایت
انتقال ژن در بهبود گیاهان زراعی: چشم¬اندازی بر وضعیت حال و آینده By کریم سرخه | On January 7, 2007 | In علوم کشاورزی | Rated کریم سرخه ، بهروز شیران۱، شهرام محمدی۱، خلیل عالمی سعید۲ چکیده انتقال ژن یا جذب DNA فرایندی است که قطعه مشخصی از DNA ( معمولاً یک ژن خارجی وارد شده در پلاسمید باکتریایی) را به درون سلول¬ها وارد می¬نماید. در اصلاح نباتات، تکنیک¬های مرتبط با…

انتقال ژن در بهبود گیاهان زراع1

انتقال ژن در بهبود گیاهان زراع۱

نام فایل : انتقال ژن در بهبود گیاهان زراع۱
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۱۳۵ کیلوبایت
انتقال ژن در بهبود گیاهان زراعی: چشم¬اندازی بر وضعیت حال و آینده By کریم سرخه | On January 7, 2007 | In علوم کشاورزی | Rated کریم سرخه ، بهروز شیران۱، شهرام محمدی۱، خلیل عالمی سعید۲ چکیده انتقال ژن یا جذب DNA فرایندی است که قطعه مشخصی از DNA ( معمولاً یک ژن خارجی وارد شده در پلاسمید باکتریایی) را به درون سلول¬ها وارد می¬نماید. در اصلاح نباتات، تکنیک¬های مرتبط با…

روان شناسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.