انرژی هسته ای/ ۱۵ مقاله مرتبط

انرژی هسته ای/ ۱۵ مقاله مرتبط

انرژی هسته ای/ 15 مقاله مرتبط

انرژی هسته ای/ ۱۵ مقاله مرتبط

 مقدمه
در واکنشهای شکافت هسته‌ای مقادیر زیادی نیز انرژی آزاد می‌گردد (در حدود ۲۰۰Mev)، اما مسئله مهمتر اینکه نتیجه شکستن هسته ۲۳۵U ، آزادی دو نوترون است که می‌تواند دو هسته دیگر را شکسته و چهار نوترون را بوجود آورد. این چهار نوترون نیز چهار هسته ۲۳۵U را می‌شکند. چهار هسته شکسته شده تولید هشت نوترون می‌کنند که قادر به شکستن همین تعداد هسته اورانیوم می‌باشند. سپس شکست هسته‌ای و آزاد شدن نوترونها بصورت زنجیروار به سرعت تکثیر و…

الاهیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.