انقلاب صنعتی ۱۶ ص

انقلاب صنعتی ۱۶ ص

انقلاب صنعتی ۱۶ ص

فرمت فایل: ورد – Word  
کتاب سبز – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۱۶فهرست صفحه مروری بر تاریخ ۱ انقلاب صنعتی ۳ نیروی بخار ۶ راه آهن ۷ ماشین بخار ۸ پول برای سرمایه گذاری ۸ انقلاب کشاورزی ۹ ملت قدرتمند ۹ شرایط کار در کارخانه ۹ قوانین کار در کارخانه ها ۱۰ حقایق ثبت شده ۱۱ تغییر منابع ثروت ۱۲ موضوع: انقلاب صنعتی استاد راهنما: دکتر مبین گردآورنده: فاطمه سپهر منش زمستان ۸۵ مروری بر تاریخ از ۱۷۵۰ تا ۱۸۷۹: در سال ۱۷۵۰ انقلاب صنعتی در انگلستان اغاز ویک صد…

انقلاب صنعتی ۱۶ ص

فرمت فایل: ورد – Word  
کتاب سبز – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۱۶فهرست صفحه مروری بر تاریخ ۱ انقلاب صنعتی ۳ نیروی بخار ۶ راه آهن ۷ ماشین بخار ۸ پول برای سرمایه گذاری ۸ انقلاب کشاورزی ۹ ملت قدرتمند ۹ شرایط کار در کارخانه ۹ قوانین کار در کارخانه ها ۱۰ حقایق ثبت شده ۱۱ تغییر منابع ثروت ۱۲ موضوع: انقلاب صنعتی استاد راهنما: دکتر مبین گردآورنده: فاطمه سپهر منش زمستان ۸۵ مروری بر تاریخ از ۱۷۵۰ تا ۱۸۷۹: در سال ۱۷۵۰ انقلاب صنعتی در انگلستان اغاز ویک صد…

انقلاب صنعتی ۱۶ ص

فرمت فایل: ورد – Word  
کتاب سبز – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۱۶فهرست صفحه مروری بر تاریخ ۱ انقلاب صنعتی ۳ نیروی بخار ۶ راه آهن ۷ ماشین بخار ۸ پول برای سرمایه گذاری ۸ انقلاب کشاورزی ۹ ملت قدرتمند ۹ شرایط کار در کارخانه ۹ قوانین کار در کارخانه ها ۱۰ حقایق ثبت شده ۱۱ تغییر منابع ثروت ۱۲ موضوع: انقلاب صنعتی استاد راهنما: دکتر مبین گردآورنده: فاطمه سپهر منش زمستان ۸۵ مروری بر تاریخ از ۱۷۵۰ تا ۱۸۷۹: در سال ۱۷۵۰ انقلاب صنعتی در انگلستان اغاز ویک صد…

کارآفرینی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.