ایجاد نانوزبری بر سطوح منسوجات و بررسی اثرات حاصل از آن…

ایجاد نانوزبری بر سطوح منسوجات و بررسی اثرات حاصل از آن…

ایجاد نانوزبری بر سطوح منسوجات و بررسی اثرات حاصل از آن...

ایجاد نانوزبری بر سطوح منسوجات و بررسی اثرات حاصل از آن…

چکیده
در پژوهش پیشین نانوزبری چند اندازه‌ای با استفاده از نانوذرات با اندازه‌های مختلف و بار سطحی متفاوت به همراه پوشش‌دهی رزین سیلیکونی جهت تولید منسوجات چندمنظوره با خواص پایدار توسعه یافت. در این پژوهش ایدۀ استفاده از پرتودهی لیزر و تکمیل منسوجات با نانوذرات دنبال شده است.در مطالعات ابتدایی شرایط مطلوب پرتودهی لیزر از طریق بهینه‌سازی تعداد پالس و شدت لیزر، با لحاظ کردن اثر تکمیل نانو تعیین شده است. در ادامه نمونه‌های پیش…

سایر رشته های هنر

ایجاد نانوزبری بر سطوح منسوجات,بررسی اثرات حاصل از آن,دانلود پایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.