بخارا در ماورالنهر ۲۲۳ص

بخارا در ماورالنهر ۲۲۳ص

بخارا در ماورالنهر ۲۲۳ص

فرمت فایل: ورد – Word
قابلیت ویرایش

تعداد صفحه : ۲۲۷واحه ی کهن «اریستوبولیس رودی را که از سغدیانا می گذرد پولی تیمتوس ( گرانبها از همه ) می نامد و این نام را مقدونیها وضع کرده اند .» «بخارا از بلاد شرقی قبه ی اسلام است ودر میان آن نواحی به مثابت مدینه السلام ،‌سواد آن به بیاض نور علما و فقها آراسته ،‌و اطراف آن به طرف معالی پیراسته ،‌و از قدیم باز در هر قرنی مجمع نحاریر علماء هر دین آن روزگار بوده است ؛ و اشتقاق بخارا از…

جغرافیا