بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی…

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی…

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی...

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی…

چکیده
باتوجه به اینکه رسانه ملی مهم ترین ابزار نشر و ترویج هنجارها و ارزشهاست و در راستای توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جامعه نقش بسزایی دارد؛ ضروری است مدیران ، برنامه سازان و اصحاب رسانه ، با شناخت فنون برنامه سازی و مدیریت مؤثر و صحیح آن بتوانند برنامه هایی اثربخش را تولید و به اهداف مورد نظر دست یابند.از این رو هدف پژوهش حاضر، اثربخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای استان خراسان رضوی است. نوع پژوهش از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و…

مدیریت

اثربخشی مدیریت برنامه ها,صدا وسیما,دانلودپایان نامه,word

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.