بررسی استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین در ثبت ورود و خروج کالاها…

بررسی استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین در ثبت ورود و خروج کالاها…

بررسی استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین در ثبت ورود و خروج کالاها...

بررسی استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین در ثبت ورود و خروج کالاها…

چکیده
امروزه اهمیت انبارداری و مدیریت انبار بر کسی پوشیده نیست و بی دقتی در انبار­گردانی یک مسئله عملیاتی مهم در زنجیره تامین است (دوهوراتیس و رامان، ۲۰۰۸). بدیهی است که در عصر حاضر، که عصر اطلاعات و ارتباطات لقب گرفته استفاده از جدیدترین و به روز ترین تکنولوژی ها برای جمع آوری، ثبت و ضبط اطالاعات است که مزیت رقابتی شرکت ها را تامین می کند. فناوری هاییکهازآنان برایشناساییاشیا،انسانوحیواناتتوسطماشیناستفادهمی گرددشناساییخودکار نامیده…

مدیریت

استفاده تکنولوژی بینایی ماشین,ثبت ورود و خروج کالاها,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.