بررسی تاثیر خصوصی سازی بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران(با رویکرد صنعت)…

بررسی تاثیر خصوصی سازی بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران(با رویکرد صنعت)…

بررسی تاثیر خصوصی سازی بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران(با رویکرد صنعت)...

بررسی تاثیر خصوصی سازی بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران(با رویکرد صنعت)…

چکیده
نقد شوندگی در بازارهای مالی و اوراق بهادار، به تعداد اوراق بهادار قابل معامله موجود در کمترین هزینه و کمترین تغییر قیمت اطلاق می شود. از آنجاییکه نقد شوندگی پایین تر (عدم نقدشوندگی) سهم،به معنای بالا بودن ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و به تبع آن نرخ بازده مورد انتظار بالاتر برای سهامداران است، بنابر این کاهش نقد شوندگی یا افزایش عدم نقد شوندگی تامین مالی از طریق انتشار سهام را نسبتا״ نامطلوب تر می سازد. از طرفی خصوصی‌سازی…

مدیریت

تاثیر خصوصی سازی,نقد شوندگی سهام,دانلودپایان نامه,word

پاسخی بگذارید