بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان…

بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان…

بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان...

بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه۲
۱-۲- بیان مسئله۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق۴
۱-۴- اهداف تحقیق۵
۲-۴-۱- اهداف اصلی ۵
۲-۴-۲- اهداف فرعی ۵
۱-۵- چارچوب نظری ۵
۱-۶- فرضیه های تحقیق ۷
۲-۶-۱- فرضیه های اصلی ۷
۲-۶-۲- فرضیه های فرعی ۷
۱-۷- متغیرهای تحقیق و تعاریف آن ها ۸
۱-۸- قلمرو تحقیق ۸
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول : ارزیابی عملکرد
۲-۱-۱- مقدمه۱۱
۲-۱-۲- تعاریف ارزیابی عملکرد۱۱
۲-۱-۳- تاریخچه ارزیابی عملکرد ۱۳
۲-۱-۳-۱- ارزیابی عملکرد در ایران ۱۳
۲-۱-۴-…

مدیریت

اجرای تکنیک ارزیابی متوازن,BSC,سنجش عملکرد بانک,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.