بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه ( مورد مطالعه: کارکنان دفتر مرکزی بانک مهر اقتصاد)…

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه ( مورد مطالعه: کارکنان دفتر مرکزی بانک مهر اقتصاد)…

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه ( مورد مطالعه: کارکنان دفتر مرکزی بانک مهر اقتصاد)...

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه ( مورد مطالعه: کارکنان دفتر مرکزی بانک مهر اقتصاد)…

چکیده
بقا و حیات سازمان ها وابسته به انعطاف پذیری آنها در محیط متغیر امروزی است. نوآوری یکی از عواملی است که به سازمان هاکمک می کند تا واکنش لازم را در برابر تغییرات محیطی نشان دهند. بانک ها بعنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال نوآوری در ارائه محصولات و خدمات می­باشند و در این راه، مدیریت دانش یکی از مهمترین ابزار نوآوری و در نتیجه موفقیت و رشد بانک­ها محسوب می شود. دراین پژوه ش ابتدامفاهیم مرتبط بامدیریت دانش وعملکرد نوآورانه…

مدیریت

تاثیر مدیریت دانش,عملکرد نوآورانه,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.