بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC…

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC…

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز  بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC...

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
فصل اول.. ۲
۱-۱. مقدمه. ۳
۱-۲. بیان مسئله. ۳
۱-۳. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش…. ۵
۱-۴. جنبه جدید و نوآوری… ۷
۱-۵. اهداف پژوهش…. ۷
۱-۶. قلمرو تحقیق.. ۸
۱-۷. فرضیه‌های پژوهش…. ۸
۱-۸. ملاحظات اخلاقی.. ۸
۱-۹. تعاریف نظری… ۹
مدیریت زنجیره تامین سبز. ۹
رضایت کارکنان.. ۹
بهره‌وری عملیاتی.. ۹
بهره‌وری رابطه‌ای.. ۹
عملکرد کسب و کار۹
صنعت گرانول پی‌وی‌سی.. ۱۰
فصل دوم. ۱۱
۲-۱. مقدمه. ۱۲
۲-۲. نظریه وابستگی منابع. ۱۳
۲-۲-۱. وابستگی‌ به‌…

مدیریت

مدیریت زنجیره تامین سبز,صنعت گرانول PVC,دانلودپایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.