بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران بانگاه به دو نمایشنامه عروسی حاکم ملایر بادختر شاه پریان و حکایت مرده بی صاحب ….

بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران بانگاه به دو نمایشنامه عروسی حاکم ملایر بادختر شاه پریان و حکایت مرده بی صاحب ….

بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران بانگاه به دو نمایشنامه عروسی حاکم ملایر بادختر شاه پریان و حکایت مرده بی صاحب ....

بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران بانگاه به دو نمایشنامه عروسی حاکم ملایر بادختر شاه پریان و حکایت مرده بی صاحب ….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه. ۲
طرح موضوع. ۳
فرضیه پژوهش. ۵
روش تحقیق. ۶
فصل دوم
پیشینه تحقیق. ۸
طنز در ایران. ۸
نمایشهای شادی آور ایران. ۹
فصل سوم
اشکال خنده آور. ۱۲
اثر گذاری طنز بر خواننده. ۱۵
نویسنده و طنز آوری. ۱۹
نشانه شناسی و معنی شناسی طنز. ۲۰
روان شانسی طنز. ۲۱
خرافه وطنز. ۲۳
فصل چهارم
عوامل نمایش و طنز نویسی.. ۲۷
طنز نویسی و شخص بازی.. ۲۸
شخصیت. ۲۸
شخصیت طنز در قالب بچه، حیوان، شئ. ۲۹
نقش شخصیت سیاه در طنز. ۳۱
تیپ سازی در طنز. ۳۳
طنز نویسی…

سایر رشته های هنر

بررسی شیوه های طنزآوری,ادبیات نمایش معاصر ایران,نمایشنامه عروسی حاکم ملایر,دانلود پایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.