بررسی مقایسه ای سازگاری با ازدواج، رضایت زناشویی و توانایی حل مسئله

بررسی مقایسه ای سازگاری با ازدواج، رضایت زناشویی و توانایی حل مسئله

بررسی مقایسه ای سازگاری با ازدواج، رضایت زناشویی و توانایی حل مسئله

بررسی مقایسه ای سازگاری با ازدواج، رضایت زناشویی و توانایی حل مسئله در زنان شاغل و خانه دار
پایان نامه کامل همراه با منابع
رضایت زناشویی یکی از عوامل موثر در ثبات و پایایی خانواده ها و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان و همچنین جامعه است. در روابط زناشوئی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگر می‌شود. سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها تأثیر می‌گذارد. در واقع سنگ زیربنای عملکرد خوب خانواده…

روان شناسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.