بزرگترین واقعیت ژئوپلیتیکی ایران درقرون اخیر

بزرگترین واقعیت ژئوپلیتیکی ایران درقرون اخیر

بزرگترین واقعیت ژئوپلیتیکی ایران درقرون اخیر

بزرگترین واقعیت ژئوپلیتیکی ایران درقرون اخیر

مقدمه
اتحادیه جماهیر شوروی و بیش از آن روسیه تزاری بزرگترین واقعیت ژتوپلتیکی ایران در قرون اخیر بوده اند به طوری که هیچ قدرت خارجی نتوانسته به ایران حمله کند وایران را شکست دهد و خاک آن را اشغال کند و قدرت خود را به آن اعمال کند مگر روسیه تزاری و هیچ کشوری به اندازه روسیه قلمروهایی از خاک ایران را به اشغال خود در نیاورده
در دو قرن گذشته با گسترش سلطه طلبی روسیه مناسبات ایران با آسیای مرکزی که همواره با مناسبات فرهنگی وتاریخی همراه و هماهنگ…

علوم سیاسی

واقعیت ژئوپلیتیکی ایران,تحقیق,مقاله,علوم سیاسی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.