بزهکاری

بزهکاری

پروژه رشته حقوق در باره ی بزهکاری

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان

تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی

رهیافت نظری جامعه شناسی جرم

مدل “دان گیبونز” (Dongibbons)

نظریه مرتون و کجروی اجتماعی (جرم)

فقر و جرم

نظریه برچسب و جرم

جرم، علل و عوامل جامعه‌شناسی آن

گفتار نخست  نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم

پیشگیری

شیوه‌های پیشگیری

پیشگیری و خانواده

تعریف خانواده

خانواده در اصطلاح جرم شناسان

نقش پدر در خانواده

نقش مادر

خواهر یا برادر

تکلیف و مسئولیت والدین در تربیت

نسازد، به او دروغ نگوید و به وی ستم نکند.

الگوهای تربیتی

خانواده،سهل.گیر

خانواده.سختگیرومستبد

خانواده.مقتدر

خطر قصور وتقصیر در تربیت

جو عاطفی خانواده

خانواده و تامین محبت

بی مهری و عواقب آن

اختلاف خانوادگی و تاثیر آن

محبت های افراطی

رفتار نامساوی والدین

اقتصاد

رابطه بین فقر اقتصادی با بزهکاری

تعداد فرزندان

نیازهای دینی وخانواده

نتیجه گیری

آیا بزهکاری نوعی بیماری است؟

چگونگی پیشگیری از جرائم و دعاوی در پناه قانون

جلوه هادی ، مجله حقوق دادگستری

قوامی منوچهر ، نشریه نگاه اندیشه شماره ۱۸

گفتار سوم مقایسه جرم شناسی وحقوق کیفری

الف اختلاف در روش بررسی

ب اختلاف از نظر موضوع ودایره شمول

ج اختلاف جرم شناسی و حقوق کیفری در درمان و پیشگیری

گفتار دوم در تقابل فرهنگ و معنویت با جرم در جامعه

آیا بزهکاری نوعی بیماری است؟

چگونگی پیشگیری از جرائم و دعاوی در پناه قانون

جلوه هادی ، مجله حقوق دادگستری

قوامی منوچهر ، نشریه نگاه اندیشه شماره ۱۸

گفتار سوم مقایسه جرم شناسی وحقوق کیفری

الف اختلاف در روش بررسی

ب اختلاف از نظر موضوع ودایره شمول

ج اختلاف جرم شناسی و حقوق کیفری در درمان و پیشگیری

کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی جلدنخست

سخن آخر

منابع و مآخذ

بزهکاری
بزهکاری

 

مقدمه:

« اِلهی هََب لی کمالَ الا نقطاعِ الیک وَاَنِر‎‎ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضیاءِ نَظَرها اِلیک حَتی تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلی مَعدَن العظمَتهِ وَ تصیر اَرواحنا مُعَلَّقه بعز قدسک »(۱)

در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسانی است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است.

از این تعریف چنین بر می آید :

نخست، جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است از بعد انسانی شناخت این  واقعیت کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان وحتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته واز بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. این دو جنبه اصالت وهمزمان پیچیدگی پدیده ی جنایی را به وجود می آورد .

دوم، این پدیده که حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است واکنش اجتماعی را علیه بزهکار بر می انگیزد . سوم، رفتارهای انسان همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونیها، شیوه ها وهدفهای خود را تطبیق دهد. بنابرین، تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی واقعیتی انکار ناپذیر است. (۲)

(۱) قسمتی از مناجات شعبانیه

(۲) حقوق جزای عمومی، اردبیلی محمدعلی

جرم شناسی نیز دانش نوخاسته ای است که دوران کودکی خود را می گذراند. سده ای بیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پندار و تفکر و اندیشه وگفتار  فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی بودن به عینی شدن درآمده وراه امعان نظر، تجربه، آزمون وسنجش را در پیش گرفته است.

جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان ومتخصصان بشردوست است. جرم شناسی، دراین کنجکاوی، همه دانشهای تجربی وانسانی از روانشناسی،  زیست شناسی، جامعه شناسی، علوم پرورشی، تاریخ، فرهنگ ملی،اقتصاد،آمار، بوم شناسی ورشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است . به راستی جرم شناسی  وعده گاه تمام علوم است.

عالیترین هدف هر جامعه پیشرو متکی برارزشهای اخلاقی، شناخت انسان ، این موجودناشناخته، وفراهم کردن بهترین شرایط تجلی حریت ونبوغ وخلاقیت واعتماد معنوی وتامین رشدهرچه بیشتر اخلاقی وسعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است.

دراین زمینه جرم شناسی، در میان همه دانشها، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد مضافاً آنکه انسان وسعادت وسربلندی او هدف غائی اندیشه وکار جرم شناسی است.

منابع و مأخذ:

 1. کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی (جلد نخست)

 2. کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی (جلد دوم ) بخش اول

 3. کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی (جلد دوم)بخش دوم

 4. عوده عبدالقادر ، حقوق جزای اسلامی (جلد دوم )

 5. اردبیلی محمد علی ، حقوق جزای عمومی (جلد نخست)

 6. اورنگ،طبری،جویباری،حسن‎پور…،مجموعه‎مقالات‎همایش علمی امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه،ناشربرگزارکنندگان همایش ، بی ریا و دیگران ،‌روانشناسی رشد۲، انتشارات سمت،۷۵

 7. رجایی‌، علی رضا ، فصلنامه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، سال چهارم(ش ۱۱) ،و ناشر معاونت پژوهشی ، ۸۱

 8. دانش، تاج زمان، مجرم کیست و جرم شناسی چیست ،‌چاپ اول،کیهان،۶۶

 9. ستوده ،هدایت ا…، آسیب شناسی اجتماعی ،آوای نور،۷۶

 10. فرجاد،محمد، حسین ،‌بررسی مسائل اجتماعی ایران ،‌چاپ اول ، اساطیر،۷۷

 11. فلسفی ، محمد تقی ، بزرگسالان و جوانان از نظر افکار و تمایلات ، چاپ دهم، هیاٌت نشر معارف اسلامی ،۵۲

 12. فورد، جودی ،تبسم بر شرار نوجوانی ، نفیسه معتکف، حدیث ،۷۶

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۴۰

 

لطفاً برای دانلود تحقیق بزهکاری روی تصویر زیر کلیک کنید و پس از ورد به سایت ایمیل و شماره تماستان را درج نموده و روی پرداخت و دانلود کلیک کنید

خرید و دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.