بوستان سعدی ۱۵۸ اسلاید

بوستان سعدی ۱۵۸ اسلاید


فهر ست مطالب : ۱) اهداف کلی                    10) در عشق  ومستی و شور ۲) اهداف رفتاری                11)  در تواضع   3) درباره سعدی                  12) در رضا ۴) ویژگی های سعدی         13) در قناعت ۵) درباره بوستان                 14) در عالم تربیت ۶) ویژگی های بوستان        15) در شکر برعافیت ۷) سر آغاز کتاب                 16) در توبه و راه صواب ۸) در عدل و تدبیر و رای   17) در مناجات و ختم کتاب ۹) در احسان   اهداف کلی : شناخت سعدی در جا ی گاه ی کی از مهم ترین …


فهر ست مطالب : ۱) اهداف کلی                    10) در عشق  ومستی و شور ۲) اهداف رفتاری                11)  در تواضع   3) درباره سعدی                  12) در رضا ۴) ویژگی های سعدی         13) در قناعت ۵) درباره بوستان                 14) در عالم تربیت ۶) ویژگی های بوستان        15) در شکر برعافیت ۷) سر آغاز کتاب                 16) در توبه و راه صواب ۸) در عدل و تدبیر و رای   17) در مناجات و ختم کتاب ۹) در احسان   اهداف کلی : شناخت سعدی در جا ی گاه ی کی از مهم ترین …


فهر ست مطالب : ۱) اهداف کلی                    10) در عشق  ومستی و شور ۲) اهداف رفتاری                11)  در تواضع   3) درباره سعدی                  12) در رضا ۴) ویژگی های سعدی         13) در قناعت ۵) درباره بوستان                 14) در عالم تربیت ۶) ویژگی های بوستان        15) در شکر برعافیت ۷) سر آغاز کتاب                 16) در توبه و راه صواب ۸) در عدل و تدبیر و رای   17) در مناجات و ختم کتاب ۹) در احسان   اهداف کلی : شناخت سعدی در جا ی گاه ی کی از مهم ترین …

علوم انسانی

آرایه ها ,لغات ,جناس,معانی,نکات دستوری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.