بیان سیر تهیه گزارش از « عملکرد مدیریت» در آموزشگاه پسرانه «یاوری»

بیان سیر تهیه گزارش از « عملکرد مدیریت» در آموزشگاه پسرانه «یاوری»

بیان سیر تهیه گزارش از  « عملکرد مدیریت» در آموزشگاه پسرانه «یاوری»

بیان سیر تهیه گزارش از « عملکرد مدیریت» در آموزشگاه پسرانه «یاوری»

ساختمان و محیط آموزشگاه :
این آموزشگاه در سال ۱۳۷۴ تأسیس شده است. متراژ کل زمین ۴۵۳۲ متر مربع می باشد فضای این آموزشگاه برای اجراء برنامه های ورزشی تا حدودی مناسب می باشد. در بدو رود به محیط در سمت راست، قسمتی برای پارکینگ در نظر گرفته شده است و قسمت دیگر زمین فوتبال و بستکبال می باشد. سرویس های بهداشتی در انتهای آموزشگاه می باشد آبخوری دیواری هم برای دانش آموزان در نظر گرفته شده در مقایسه با دوره راهنمایی که آبخوری وجود ندارد.
فقط یکی از…

مدیریت

مدیریت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.