تابع متناوب

تابع متناوب

تعریف:تابع f را متناوب گوئیم هرگاه  وجود داشته باشد به طوری که:کوچکترین مقدار مثبت t را در صورت وجود با T  نشان داده و به آن دوره تناوب اصلی تابع گوئیم ( و  و t بستگی به x ندارد) به عبارت دیگر در تابع متناوب دوره تناوب عبارت است از کوچکترین مقدار مثبت که وقتی به متغیر اضافه شود مقدار تابع فرق نکند.دوره‌ تناوب روی نمودار: قسمتی از نمودار که بر اساس آن بتوان قسمتهای دیگر را رسم کرد.(الگویی از یک نمودار می‌باشد)دوره تناوب اساسی (اصلی) تابع زیر را حساب کنید.مثال ۱ :مثال ۲ :مثال ۳ مثال ۴: دوره تناوب اصلی تابع  را پیدا کنید.قرارداد:هرجا صحبت از دوره تناوب می کنیم منظور دوره تناوب اصلی یا کوچکترین دوره تناوب تابع است.نکته۱: تابع ثابت  متناوب است و هر عدد حقیقی می تواند دوره تناوب آن باشد ولی کوچکترین دوره تناوب (دوره تناوب اصلی) ندارد.نکته ۲: در توابع ثابتی که به طور متوالی و منظم ناپیوسته هستند فاصله دو نقطه انفصال متوالی دوره تناوب اصلی تابع است.مثال ۵ :مثال ۶ :مثال۷:نکته ۳:ممکن است مجموع، تفاضل و… دو تابع که هیچکدام متناوب نیستند متناوب باشد.مثال ۸: توابع  هیچکدام متناوب نمی باشند ولی  متناوب است، و  می‌باشد.نکته۴:اگر دوره تناوب تابع  برابر  باشد آنگاه دوره تناوب تابع برابراست.نتیجه: دوره تناوب  برابر  و دوره تناوب  برابرخواهد بود.نکته ۵:هرگاه عبارت داده شده به صورت مجمع دو یا چند تابع متناوب باشد ابتدا دوره تناوب هریک را بدست آورده سپس بین آنها کوچکترین مضرب مشترک می گیریم (ک.م.م)مثال ۹: دوره تناوب تابع با ضابطه  کدام است؟۱) ۲) ۳) ۴)توجه:در تعیین ک.م.م کسرها باید بین صورتها ک.م.م. و بین مخرج ها ب.م.م بگیریم نسبت آنها جواب مسئله است.مثال ۱۰: دوره تناوب تابع  کدام است؟

تابع متناوب

نوع فایل: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:۱۳

 

لطفاً برای دانلود تحقیق تابع متناوب روی تصویر زیر کلیک کنید و پس از ورد به سایت ایمیل و شماره تماستان را درج نموده و روی پرداخت و دانلود کلیک کنید

خرید و دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.