تاریخ ایران ۸۷ص

تاریخ ایران ۸۷ص

تاریخ ایران ۸۷ص

فرمت فایل: ورد – Word  
قابلیت ویرایش
 
تعداد صفحه : ۸۳پیش سخن تاریخ در واقع ، علم کشف رویدادهای به وقوع پیوسته در جامعه های گوناگون وشناخت نهادهای متفاوت وساخت یا ساختواره های اجتماعی است . رویدادهای گذشته حیات انسانی به لحاظ موضوعی ، اجتماعی و فرهنگی واقتصادی وسیاسی هستند ، به لحاظ زمانی ، هر واقعیت تاریخی متعلق به دوره ای مشخص و شرایط منبعث از آن است . افزون بر این ها ، هر جامعه ای دارای ویژگی هایی است که ازدگرگونی های درونی…

جغرافیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.