تاریخ و ادب پارسی فردوسی بزرگ

تاریخ و ادب پارسی فردوسی بزرگ

تاریخ و ادب پارسی فردوسی بزرگ

تاریخ و ادب پارسی فردوسی بزرگ

این نوشتار در سال ۱۳۸۳ تازی توسط من در وبلاگ سرزمین مهر ( اهورا ۲۵۰۰ ) گذاشته شده بود کهتمام آنها را از چند کتاب قدیمی گرفته بودم ولی بعد از گذشت مدتی دیدم در دهها سایت کپی برداریشده است و با نام افراد دیگری در دسترس دیگران قرار گرفته است . با اینهمه امیدوارم دوستانی که ایننوشتار را کپی میکنند نام سایت را نیز محفوظ دارند . این مقاله را برای آگاه کردن مردمان کشورمنگاشتم تا بدانند ایران سرزمینی است که باید با جان و دل از آن محافظت نمود زیرا قلب آسیا…

الاهیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.