تاریخچه علم شیمی

تاریخچه علم شیمی

تاریخچه علم شیمی

فرمت فایل:وورد 
 
تعداد صفحه:۵
 
 
 
 
 
شیمی یکی از علومی است که هموراه در زندگی بشر دخالت کامل داشته ووارد و به اندازه که تمدن کنونی بیشتر شود دخالت آن در شئون مختلف زندگی نیز زیادترخواهد شد.
 
ما در دنیایی زندگی می کنیم که پر از مواد شیمیایی گوناگون است. بعضی از این مواد مانند آب کاملاً برایمان آشنا است اما بسیاری مواد دیگر وجوددارند که چندان آشنا نیستند.
واقعیت آن است …

شیمی

پاسخی بگذارید