تالاب ها و پرندگان مهاجر ایران

تالاب ها و پرندگان مهاجر ایران


کتاب تالاب ها و پرندگان مهاجر ایران کتابی است که از انتشارات سازمان شکاربانی و نظارت بر صید می باشد. این کتاب دارای ۵۸ صفحه است. این کتاب بخش های زیر را شامل می شود: تالاب ها گیلان گیلان و مازندران دریاچه رضاییه فارس سیستان خوزستان تالاب های دیگر پرندگان مهاجر  طرح حلقه گذاری پرندگان مهاجر …


کتاب تالاب ها و پرندگان مهاجر ایران کتابی است که از انتشارات سازمان شکاربانی و نظارت بر صید می باشد. این کتاب دارای ۵۸ صفحه است. این کتاب بخش های زیر را شامل می شود: تالاب ها گیلان گیلان و مازندران دریاچه رضاییه فارس سیستان خوزستان تالاب های دیگر پرندگان مهاجر  طرح حلقه گذاری پرندگان مهاجر …


کتاب تالاب ها و پرندگان مهاجر ایران کتابی است که از انتشارات سازمان شکاربانی و نظارت بر صید می باشد. این کتاب دارای ۵۸ صفحه است. این کتاب بخش های زیر را شامل می شود: تالاب ها گیلان گیلان و مازندران دریاچه رضاییه فارس سیستان خوزستان تالاب های دیگر پرندگان مهاجر  طرح حلقه گذاری پرندگان مهاجر …

علوم انسانی

تالاب, پرندگان, مهاجر, دانلود, کتاب, birds, wetland, migrating birds, گیلان, مازندران, دریاچه ی رضائیه , سیستان, فارس, خوزستان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.