تحقیق آثار و علائم آتشفشان

تحقیق آثار و علائم آتشفشان


تعداد صفحات : ۹ صفحه فرمت ورد و قابل ویرایش  بمب آتشفشانیقطعاتی دوکی شکل یا کروی با قطر چند سانتی‌متر تا چندین متر که در انفجارهای شدید آتشفشانهای اسیدی و حد واسط دیده می‌شوند. شکل خاص این قطعات جامد در اثر چرخش گدازه در هنگام صعود در هوا ایجاد می‌گردد. در صورت غلیظ بودن ماگما اثر چرخش در آن مشاهده نمی‌شود ولی پس از سرد شدن در روی سطح بمب شکافهایی دیده می‌شود که به نام بمبهای قرص‌نانی معروفند.نوعی بمب آتشفشانیاسکوری Scorieدر آتش‌فشانهای بازالتی که گدازه گرانروی کمتری دارند گاهی قطعات از گدازه به هوا پرتاب می‌گردد و در اثر سرمای محیط به سرعت منجمد شده و در نتیجه به صورت اجسامی سرخ رنگ و نامنظم با تخلخل نسبتاً کم به نام اسکوری در می‌آیند.اسکوری Scorieمواد مایع آتشفشانیگدازه:ماده ای داغ، جوشان و متشکل از سییلکاتهای مختلف که نسبت به ماگما گاز و بخار آب بسیار کمتری دارد. به دلیل گرمای زیاد در زمان خروج از دهانه آتشفشان به رنگهای قرمز، زرد و سفید دیده می‌شوند. گدازه‌ها می توانند اسیدی حدواسط و یا بازیک باشند. گدازه‌های بازیک نس …

کتاب ، جزوه

آثار و علائم آتشفشان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.