تحقیق انتقال جرم و آمیختگی در بیوراکتورهای ترابری هوایی مجهز به همزن مکانیکی.DOC

تحقیق انتقال جرم و آمیختگی در بیوراکتورهای ترابری هوایی مجهز به همزن مکانیکی.DOC


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۲۷ صفحه انتقال جرم و آمیختگی در بیوراکتورهای ترابری هوایی مجهز به همزن مکانیکی چکیده مقاله : توقف گاز ، آمیختگی ، جریان مایع و انتقال اکسیژن گاز مایع در یک بیوراکتور ترابری هوایی بزرگ لوله جریان هوا که با ایمپلرهای هیدروفویل پروچم واقع در لوله جریان هوا مخلوط می شوند ، مشخص می گردد. اندازه گیری ها در آب و در دوغابهای فیبر سلولزی که شبیه به مایع رقیق قارچهای ریز مسیلی در شته رشد کننده قارچ بود. صورت گرفت ، استفاده از همزن مکانیکی معمولاً عملکرد آمیختگی و توان انتقال جرم را در مقایسه با زمانی که همزن مکانیکی بکار نمی رود ، ارتقاء می بخشد ، با وجود این ، در بی استفاده از همزن مکانیکی بازده انتقال جرم کاهش می یابد کل ضریب انتقال جرم حجمی گاز مایع با افزایش غلظت جامدات سلولزی کم می شود ، گرچه زمان آمیختگی در این دوغابهای رقیق کننده مستقل از میزان جامدات ( w/v 4-0 ) بود هوا دهی سطحی هرگز بیش از ۱۲% انتقال جرم کل در هوا – آب را در بر نگرفت. واژگان کلیدی : بیوراکتورها ، ایمپلرهای هیدروفویل ، بیوراکتورهای ترابری هوایی ؛ آمیختگی ، هوادهی با هوادهی سطحی …

کتاب ، جزوه

انتقال جرم و آمیختگی در بیوراکتورهای ترابری هوایی مجهز به همزن مکانیکی,DOC

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.