تحقیق بنزین.DOC

تحقیق بنزین.DOC


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۷۰ صفحه پیشگفتار:انسان همواره در مسیر تعاملات خودبادنیای خارج به دنبال یافتن فاکتورهای مؤثر درایجاد وحفظ تسلط بر طبیعت وبکارگیری آن درجهت پیشرفت به سوی زندگی بهتر ومدرن تر بوده است. پس از انقلاب صنعتی وتولد مفاهیم جدید اقتصادی وپیدایش نیازهای متفاوت از نیازهای گذشته در جهت تولید، مقوله انرژی به عنوان اصلی ترین منبع مورد استفاده کلیه صنایع ،بویژه صنایع مادر وپایه مطرح شد.چالش هایی که منابع مختلف انرژی وبه ویژه نفت خام در عرصه تعاملات بین المللی ومنطقه ای پدید آورده اند ، گاهاً به درگیری های آشکار وپنهان اقتصادی ، سیاسی وحتی نظامی تبدیل شده است. این کشمکش ها که با گذشت زمان به دلیل کاهش تدریجی منابع تجدید ناپذیر پررنگ تر می شود, نشان دهنده عمق تاثیر گذاری مسایل مربوط به انرژی درروابط بین المللی است.بنزین به عنوان یک فرآورده میان تقطیر حاصل از نفت خام یکی از مهمترین واستراتژیک ترین حامل های انرژی به شمار می آید. ازانجاکه این فرآورده ارزشمند ، پایه واساس صنعت مهم وزیر بنایی حمل ونقل است، توجهات زیادی رابه خود جلب کرده است. جالب اینکه در کشورما به عنوان …

کتاب ، جزوه

بنزین,DOC

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.