تحقیق تاریخچه حجاب و علل پیدایش آن

تحقیق تاریخچه حجاب و علل پیدایش آن


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۴۶ صفحه تاریخچه حجاباطلاع من از جنبه تاریخی کامل نیست.اطلاع تاریخی ما آنگاه کامل است که بتوانیم درباره همه مللی که قبل از اسلام بوده اند اظهار نظر کنیم.قدر مسلم این است که قبل از اسلام در میان بعضی ملل حجاب وجود داشته است.تا آنجا که من در کتابهای مربوطه خوانده ام در ایران باستان و در میان قوم یهود واحتمالا در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در قانون اسلام آمده سخت تر بوده است،اما در جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته است و به وسیله اسلام در عرب پیداشده است.ویل دورانت در صفحه ۳۰ جلد ۱۲ تاریخ تمدن(ترجمه فارسی)راجع به قوم یهود و قانون تلمود می نویسد:«اگر زنی به نقض قانون یهود می پرداخت چنانکه مثلا بی آنکه چیزی بر سر داشت به میان مردم می رفت و یا در شارع عام نخ می رشت یا با هر سنخی از مردان درد دل می کرد یا صدایش آنقدر بلند بود که چون در خانه اش تکلم می نمود همسایگانش می توانستند سخنان او را بشنوند،در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد.»علیهذا حجابی که در قوم یهود معمول بوده است از حجاب اسلامی-چنانکه بعداشرح خواهیم داد-بسی سخت تر و …

کتاب ، جزوه

تاریخچه حجاب و علل پیدایش آن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.