تحقیق تصفیه آب و فاضلاب

تحقیق تصفیه آب و فاضلاب


تعداد صفحات : ۲۵۷ صفحه فرمت ورد و قابل ویرایش  پروژه تصفیه آب و فاضلابپیشگفتار :در این تحقیق و در فصل اول آن پس از توضیحاتی پیرامون آب و انواع آن در مورد آب شرب و حد مجاز آلودگی باکتریولوژیکی و بیولوژیکی آن و وجود کرمها تک یاخته ها , میکروارگانیسمها , جلبکها و دیگر اورگانیسم ها در آب پرداخته شده است همچنین با ذکر منابع آلودگی مشخصات آب سالم نیز آورده شده است .در فصل سوم به فاضلاب ترکیبات آن شدت آلودگی و قدرت فاضلاب , انواع آن و علل لزوم تصفیه فاضلاب پرداخته شده است .در فصل چهارم با بیان روشهای تفیه آب و فاضلاب توضیحات جامعی برای روشهای گندزدایی داده شده است . مهمترین و مدرن ترین روش گندزدایی داده شده است . مهمترین و مدرن ترین روش گندزدایی یعنی استفاده از پرتو فرابنفش در این تحقیق به تفصیل آمده است . همچنین حذف نیتراتها از آب آشامیدنی استانداردهای خروجی فاضلاب نیز در این تحقیق از نظر دور نمانده است . و نیز با ذکر آلاینده های کمیاب و شیمی , فیزیک و بیولوژی آب صورت می گیرد تا آبی سالم استحصال شود ذکر شده است . در پایان مقاله ای جامع در مورد یافته های جدید دانشمندان در مورد گیاهانی که …

کتاب ، جزوه

تصفیه آب و فاضلاب

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.